‹ wróć

Regulamin wypożyczalni

 1. Kącik Muzyczny oferuje wynajem długoterminowy i krótkoterminowy.
 2. Wypożyczyć instrument może tylko osoba dorosła lub firma/instytucja
 3. Stawki obowiązują wg zakładki cennik.
 4. Płatność za wypożyczenie odbywa się z góry w formie gotówki lub w formie przelewu internetowego
 5. Dane do przelewu:
  Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc/e za który jest zapłata
  Odbiorca: Kącik Muzyczny Karolina Witczak
  Adres: Os. Stefana Batorego 79A/36, 60-687 Poznań
  Nr rachunku (PKO BP)
  94 1020 3844 0000 1402 0079 8595
 6. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy wypożyczenia jest protokół wypożyczenia, możesz go pobrać tutaj
 7. W przypadku opóźnienia terminu zwrotu naliczona będzie kara umowna wynosząca 10 PLN za każdy dzień kalendarzowy.
 8. Istnieje możliwość wykupu instrumentu.
  Wykupienie instrumentu możliwe jest po minimalnym okresie wypożyczania wynoszącym 4 miesiące.
 9. Kwota wykupu stanowi wartość początkową instrumentu (każdorazowo ustalaną przed podpisaniem umowy wypożyczenia, uzależnioną od stanu instrumentu) pomniejszoną o wartość zapłaconych składek za wypożyczenie.
 10. Kącik Muzyczny nie gwarantuje, że wszystkie instrumenty są zawsze dostępne i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak ich dostępności.
 11. Wypożyczający ma obowiązek zgłosić zauważone wady przed wypożyczeniem.
 12. W przypadku uszkodzenia instrumentu będzie pobierana opłata odpowiednia do powstałej szkody.
 13. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu skutecznego wykonywania usługi i spełnienia obowiązków ustawowych. System gromadzenia danych jest zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Kącik Muzyczny z siedzibą przy Os. Stefana Batorego 79A/36 w Poznaniu.