‹ wróć

Zajęcia logopedyczne

„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”.

Ludwig Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny

Rozwój mowy jest niezwykle istotnym procesem, który wpływa na wszelkie aspekty kształtowania się percepcji dorastającego dziecka. Moje zainteresowania z nią związane rodziły się poprzez muzyczną pracę z dziećmi. Praca nad nieukształtowanym ludzkim głosem - głosem dziecięcym, zachęciła mnie do pogłębiania wiedzy o rozwoju mowy, a doprowadziła na 4-letnie studia podyplomowe z logopedii. Od tego czasu zawodowo zajmuję się pracą logopedyczną z dziećmi. Prowadzę zajęcia w przedszkolach, jak i zajęcia indywidualne. Jeśli Twoje dziecko mówi niewyraźnie, zniekształca wyrazy lub głoski, ma problemy w pisaniu lub czytaniu, lub podejrzewasz, że jego rozwój mowy jest w jakiś sposób opóźniony, skontaktuj się ze mną.

Oferta zajęć logopedycznych:

  • Konsultacje i opinie logopedyczne
  • Badania przesiewowe
  • Zajęcia profilaktyczne
  • Terapia wad wymowy
  • Emisja głosu
  • Logorytmika